Πειρ και Μανία  

 

   

Αναβάσεις  

   

Πολιτιστική διαδρομή  

   
   

Τμήμα Γ3

 

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα
1 Πατεράκη Ραφαέλα Γεώργιος
2 Πεδιαδιτάκης Εμμανουήλ Μιχαήλ
3 Πετούσης Νικόλαος Ζαχαρίας
4 Πρεκατσουνάκη Ειρήνη Ιωσήφ
5 Σαλκιντζή Γεωργία Ευάγγελος
6 Σαχίνης Νικόλαος Γεώργιος
7 Σιγανός Σωκράτης Χαράλαμπος
8 Σκουλάς Αριστόδημος Ιωάννης
9 Σκουλάς Γεώργιος Ιωάννης
10 Σκουραδάκη Ευαγγελία Βασίλειος
11 Σμυρνάκης Γεώργιος Ιωάννης
12 Στιβακτάκη Αργυρώ Ζαχαρίας
13 Τζεδάκης Εμμανουήλ Αντώνιος
14 Τζωρτζουλάκης Εμμανουήλ Γεώργιος
15 Τραχανά Ευτυχία Στέφανος
16 Φαλιακάκη Ειρήνη Δημήτριος
17 Φανουράκης Γεώργιος - Παρασκευάς Αθανάσιος
18 Φουκάκης Ιωάννης Ιάσων
19 Φραγκομανωλάκη Αικατερίνη Νικόλαος
20 Φραγκούλη Ειρήνη Δημήτριος
21 Φρουδαράκης Κωνσταντίνος Γεώργιος
22 Χαλαμπαλάκη Ειρήνη Γεώργιος
23 Χριστοφοράκη Ελένη Ιωσήφ
24 Χριστοφοράκης Ιώαννης Ιωσήφ

 

   

Αρχειοθήκη  

open all | close all

   

Το σχολείο στο Facebook  

   
© Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου 2017

Φόρμα Εισόδου(Login)