Πειρ και Μανία  

 

   

Αναβάσεις  

   

Πολιτιστική διαδρομή  

   
   

Τμήμα Α3

 

α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρα
1 Πατεράκη Ραφαέλα  
2 Πεδιαδιτάκης Εμμανουήλ Μιχαήλ
3 Πετούσης Νικόλαος Ζαχαρίας
4 Πρεκατσουνάκη Ειρήνη Ιωσήφ
5 Σαλκιντζή Γεωργία Ευάγγελος
6 Σαχίνης Νικόλαος Γεώργιος
7 Σιγανός Σωκράτης Χαράλαμπος
8 Σκουλάς Αριστόδημος Ιωάννης
9 Σκουλάς Γεώργιος Ιωάννης
10 Σκουραδάκη Ευαγγελία Βασίλειος
11 Σμυρνάκης Γεώργιος Ιωάννης
12 Στιβακτάκη Αργυρώ Ζαχαρίας
13 Τζεδάκης Εμμανουήλ Αντώνιος
14 Τζωρτζουλάκης Εμμανουήλ Γεώργιος
15 Τραχανά Ευτυχία Στέφανος
16 Τσέλος Αλέξανδρος - Πολύβιος Ιωάννης
17 Φανουράκης Γεώργιος - Παρασκευάς Αθανάσιος
18 Φουκάκης Ιωάννης Ιάσων
19 Φραγκομανωλάκη Αικατερίνη Νικόλαος
20 Φραγκούλη Ειρήνη Δημήτριος
21 Φρουδαράκης Κωνσταντίνος Γεώργιος
22 Χαλαμπαλάκη Ειρήνη Γεώργιος
23 Χριστοφοράκη Ελένη Ιωσήφ
24 Χριστοφοράκης Ιώαννης Ιωσήφ

 

   

Αρχειοθήκη  

open all | close all

   

Φωτογραφικό Υλικό  

   

Το σχολείο στο Facebook  

   
© Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου 2017

Φόρμα Εισόδου(Login)