Πειρ και Μανία  

 

   

Αναβάσεις  

   

Πολιτιστική διαδρομή  

   
   

Διαδικασία εισαγωγής στο ΠΓΗ

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2019-20, λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 67563/Δ6 (ΦΕΚ Τεύχος Β΄1638/13.5.2019), σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις 72 υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ http://www.iep.edu.gr/pps/, που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώσουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου έως και 4 Ιουνίου 2019.
Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν με τον κωδικό αριθμό αίτησης στην ιστοσελίδα του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα, μέχρι και τις 7 Ιουνίου 2019, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.
Η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριων στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, στις 10:00 το πρωί, στην οικεία σχολική μονάδα και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.


Από τη Διεύθυνση του Π.Γ.Η.

Ο όμιλος Χημείας στο ΙΤΕ

Οι μαθητές/τριες του Ομίλου Χημείας (υπεύθυνη καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπάκου) του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ikydaτου ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού  οι μαθητές/τριες επισκέφτηκαν δύο εργαστήρια του ΙΤΕ: το εργαστήριο διάφανων και αγώγιμων υλικών και διατάξεων και το εργαστήριο υβριδικών νανοδομών. Στο πρώτο εργαστήριο οι μαθητές/τριες συζήτησαν με τους ερευνητές για τα θερμοχρωμικά υλικά, τη φωτοκατάλυση και τους ανιχνευτές αερίων, χωρίστηκαν σε ομάδες και πραγματοποίησαν ορισμένα πειράματα. Στο δεύτερο εργαστήριο οι μαθητές/τριες γνώρισαν τη δομή και τις ιδιότητες των πολυμερών και παρασκεύασαν ένα πολυμερές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 2019. Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Γυμνάσια (Α ́ Τάξη) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.

Εφηβεία και Ανάπτυξη Εγκεφάλου

Οι μαθητές/τριες του ομίλου Χημείας με την υπεύθυνη καθηγήτρια Α. Μπάκου παρακολούθησαν την ημερίδα «Εφηβεία και Ανάπτυξη Εγκεφάλου» που πραγματοποιήθηκε στις 13-3-2019 στο Μουσείο Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Read more: Εφηβεία και Ανάπτυξη Εγκεφάλου

   

Αρχειοθήκη  

open all | close all

   

Φωτογραφικό Υλικό  

   

Το σχολείο στο Facebook  

   
© Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου 2017

Φόρμα Εισόδου(Login)