Πειρ και Μανία  

 

   

Αναβάσεις  

   

Πολιτιστική διαδρομή  

   
   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου προτίθεται να καλύψει τις κενές θέσεις μαθητών/τριών που έχουν προκύψει συμπληρωματικά, καθώς και αυτές που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-2018 στη Γ΄ τάξη του Σχολείου μας.

    Οι κενές και κενούμενες θέσεις στη Γ΄ τάξη θα καλυφθούν μετά τη διενέργεια κλήρωσης σύμφωνα με την Υ.Α.63619/Δ6/21-4-2017 (ΦΕΚ1367/τ.Α΄). Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του σχολείου την Τετάρτη 27-9-2017 στις 12:00 το μεσημέρι, παρουσία των γονέων των υποψηφίων μαθητών.

   Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πειραματικό Γυμνάσιο, (οδός Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, τηλ. 2810260663), από 21 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2017. Την 27η Σεπτεμβρίου 2017 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 11:00π.μ.

    Ειδικότερα, καλούνται να φέρουν μαζί τους:

·  αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του γονέα/κηδεμόνα,

· ταυτότητα ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο του μαθητή/τριας,

· βεβαίωση από το Γυμνάσιο προέλευσης του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η φοίτησή του σε αυτό.

   Με βάση τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα καταρτισθεί από το ΕΠ.Ε.Σ. πίνακας με τη σειρά κλήρωσης, ο οποίος θα έχει ισχύ μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με την Υ.Α.63619/Δ6/21-4-2017 (ΦΕΚ1367/τ.Α΄).

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Γ.Η.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου προτίθεται να καλύψει τις κενές θέσεις μαθητών/τριών που έχουν προκύψει καθώς και αυτές που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-2018 στη Β΄ και  Γ΄ τάξη του Σχολείου μας.

Οι κενές και κενούμενες θέσεις στη Β΄ και Γ΄ τάξη θα καλυφθούν μετά τη διενέργεια κλήρωσης σύμφωνα με την Υ.Α.63619/Δ6/21-4-2017 (ΦΕΚ1367/τ.Α΄). Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του σχολείου την Πέμπτη 7-9-2017 στις 9:00 π.μ., παρουσία των γονέων των υποψηφίων μαθητών.

            Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πειραματικό Γυμνάσιο, (οδός Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, τηλ. 2810260663), από 4 έως και 6 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρες 9.00π.μ.-12.00μ.μ. Ειδικότερα, καλούνται να φέρουν μαζί τους:

·Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του γονέα/κηδεμόνα,

·Ταυτότητα ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο του μαθητή/τριας,

·Βεβαίωση από το Γυμνάσιο προέλευσης του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η φοίτησή του σε αυτό.

Με βάση τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα καταρτισθούν από το ΕΠ.Ε.Σ. πίνακες με τη σειρά κλήρωσης, οι οποίοι θα έχουν ισχύ μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με την Υ.Α.63619/Δ6/21-4-2017 (ΦΕΚ1367/τ.Α΄).

 

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Γ.Η.

Πειρ και Μανία --- τεύχος 7

Το "Πειρ και Μανία" ολοκληρώνει την έκδοσή του για αυτήν τη σχολική χρονιά με την ανάρτηση του 7ου τεύχους του. Μπορείτε να διαβάσετε άρθρα που μας προβλημάτισαν σε ποικίλα κοινωνικά και σχολικά θέματα, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από τους παππούδες μας, οι οποίοι παρουσιάζουν αξιόλογα περιστατικά από τη ζωή τους, κείμενα επιστημονικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος. Επίσης, θα βρείτε τις καθιερωμένες πλέον στήλες μας για την παρουσίαση και κριτική βιβλίων και ταινιών, καθώς και ακροστιχίδες και τεστ γνώσεων για την καλοκαιρινή σας ψυχαγωγία!

To"Πειρ και Μανία Τεύχος 7" μπορείτε να το διαβάσετε σε μορφή

Η συντακτική ομάδα του Πειρ και Μανία

   

Αρχειοθήκη  

open all | close all

   

Φωτογραφικό Υλικό  

   

Το σχολείο στο Facebook  

   
© Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου 2017

Φόρμα Εισόδου(Login)