Πειρ και Μανία  

 

   

Αναβάσεις  

   

Πολιτιστική διαδρομή  

   
   

Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων για κάλυψη κενών θέσεων μαθητών.

Η προθεσμία της κατάθεσης αιτήσεων για συμμετοχή στη δοκιμασία μέσω της οποίας θα καλυφθούν οι κενές θέσεις  μαθητών στην Β΄ και Γ΄ τάξη του Σχολείου μας παρατείνεται έως και την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013. Η δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 στο χώρο του Σχολείου, σύμφωνα με την διαδικασία που έχει ανακοινωθεί.

Προκήρυξη κενών θέσεων μαθητών.

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου προτίθεται να καλύψει τις κενές θέσεις μαθητών/τριών που έχουν προκύψει, καθώς και αυτές που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-2014 στη Β΄ και  Γ΄ τάξη.  Σύμφωνα με την απόφαση υπ΄ αρίθμ. 34520/Δ1/12-3-2013 με θέμα «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Π.Π.Σ. για το σχολικό έτος 2013-14» οι θέσεις θα καλυφθούν μετά από γραπτή δοκιμασία στα Κείμενα Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τα Φυσικά (Βιολογία- Γεωγραφία για τους υποψηφίους της Β΄ τάξης και Χημεία-Φυσική-Γεωγραφία για τους υποψηφίους της Γ΄ τάξης) που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9-9-2013 και ώρα 10.00 π.μ. στο χώρο του σχολείου. Η δοκιμασία θα είναι δίωρης διάρκειας, στην οποία θα εξεταστούν όλα τα μαθήματα. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν σε ύλη που έχουν διδαχθεί μέχρι και την τάξη που έχουν φοιτήσει και δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία.

            Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, (οδός Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, τηλ. 2810260663), από 2 έως 6 Σεπτεμβρίου 2013, τις εργάσιμες μέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου. Ειδικότερα καλούνται να φέρουν μαζί τους:

· αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του γονέα/κηδεμόνα

· βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή/τριας από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο

· βεβαίωση του Διευθυντή του Γυμνασίου προελεύσεως του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η φοίτηση του σ΄ αυτό

Με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. θα καταρτισθεί πίνακας αξιολόγησης, ο οποίος θα έχει ισχύ για το σχολικό έτος  2013-14.

ΕΠ.Ε.Σ.

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Αποτελέσματα κλήρωσης κατάταξης ισοβαθμούντων μαθητών

To Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου ενημερώνει ότι η δοκιμασία για την εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2013 ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα θέματα στάλθηκαν από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα γραπτά των μαθητών διορθώθηκαν και βαθμολογήθηκαν σε βαθμολογικό κέντρο της Αθήνας.

Μετά την παραλαβή και δημοσίευση των ονομάτων των επιτυχόντων διεξήχθη στις 2 Ιουλίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ. κλήρωση με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ.Ε.Π.Π.Σ (εγκύκλιος 34520/Δ1/12-3-2013,  ΦΕΚ 600/τ.Β/14-3-2013/ΑΔΑ:ΒΕΔΖ9-ΝΟ5.) μεταξύ των μαθητών που είχαν ισοβαθμήσει. Έτσι, καταρτίστηκε ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων και των αναπληρωματικών.

Υπενθυμίζουμε ότι οι γονείς ή κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών θα πρέπει μέσα στο καλοκαίρι

  1. να υποβάλλουν στο Σχολείο υπεύθυνη δήλωση επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας (γερμανικά ή γαλλικά)
  2. εάν δεν επιθυμούν τελικά να φοιτήσουν, να κάνουν υπεύθυνη δήλωση ώστε να καλέσουμε τον/την επόμενο/η από τον πίνακα αναπληρωματικών.

Το Σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη 9πμ  -12πμ, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810 260663/252298 και 6945791795, fax 2810 252298

Διευκρινήσεις για τα αποτελέσματα εισαγωγής στο ΠΠΓΗ

Ενημερώνουμε τους γονείς των επιτυχόντων μαθητών στις εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΠΓΗ για τα παρακάτω.

Θα πρέπει μέσα στο καλοκαίρι

  1. να υποβάλλουν στο Σχολείο υπεύθυνη δήλωση επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας (γερμανικά ή γαλλικά)
  2. εάν δεν επιθυμούν τελικά να φοιτήσουν, να κάνουν υπεύθυνη δήλωση ώστε να καλέσουμε τον/την επόμενο/η

Το Σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη 9πμ  -12πμ, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Οι μαθητές στις θέσεις 70,71,72,73 ισοβαθμούν και για το λόγο αυτό θα διενεργηθεί κλήρωση για τη σειρά κατάταξής τους την Τρίτη 2/7/2013 και ώρα 10 πμ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 34520/Δ1/12-3-2013,  ΦΕΚ 600/τ.Β/14-3-2013/ΑΔΑ:ΒΕΔΖ9-ΝΟ5.

Επίσης θα γίνει κλήρωση για την σειρά επιλαχόντων, στις ισοβαθμίες που υπάρχουν μετά τη θέση 73.

   

Αρχειοθήκη  

open all | close all

   

Φωτογραφικό Υλικό  

   

Το σχολείο στο Facebook  

   
© Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου 2017

Φόρμα Εισόδου(Login)