Πειρ και Μανία  

 

   

Αναβάσεις  

   

Πολιτιστική διαδρομή  

   
   

Δελτίο τύπου - Όμιλοι

Στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2013-2014, αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων (14:15), όμιλοι μαθητών. Απευθύνονται σε μαθητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποιο θέμα. Τους ομίλους μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές από όλα τα σχολεία.

Το εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο διδακτικές ώρες. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ώρες και οι μαθητές δεν μπορούν να απουσιάσουν πάνω από 8 διδακτικές ώρες. Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει έναν ή δύο ομίλους. Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο μαθητής παίρνει πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.

            Οι όμιλοι που θα λειτουργήσουν κατά το Σχολικό έτος 2013 – 14 είναι οι παρακάτω:

Read more: Δελτίο τύπου - Όμιλοι

Άσκηση σεισμού.

Σήμερα 14/10/2013 στις 13:00 πραγματοποιήθηκε άσκηση σεισμού. Όλα τα τμήματα ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες των καθηγητών και κατευθύνθηκαν στα προκαθορισμένα σημεία ασφαλείας. Έπειτα ακολούθησε καταμέτρηση των μαθητών ανά τμήμα και αφού διαπιστώθηκε ότι όλοι οι μαθητές ήταν παρόντες, επέστρεψαν στις αίθουσες όπου και συνεχίστηκε το μάθημα.

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το διδακτικό έτος 2013-14

Η Διοικούσα Επιτροπή των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 3/10/2013,ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ζαννείου για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4186/2013 ΤΑ’ 193). Ειδικότερα: «9. Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν, για οποιονδήποτε λόγο, ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Π.Σ., προσλαμβάνονται αναπληρωτές που διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. 

Read more: Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας...

Επιτυχόντες Εισαγωγικών Σεπτεμβρίου στο ΠΠΓΗ

Οι παρακάτω μαθητές εισάγονται στη Β τάξη στο ΠΠΓΗ μετά τις εξετάσεις στις 12/9/2013

 

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

1.

Petrosyan

Michael

David

Anna

2.

Βρετουδάκης

Εμμανουήλ

Ιωάννης

Σύλβια

3.

Μανουσάκης

Μιχαήλ

Νικόλαος

Μαλαματένια

4.

Μαράκη

Κων/να

Γεώργιος

Αριστέα

5.

Μιχαήλ

Γεώργιος

Μιχαλάκης

Μαρία

6.

Σταυρακάκης

Παύλος

Νικόλαος

Αικατερίνη

Οι παρακάτω μαθητές εισάγονται στη Γ τάξη στο ΠΠΓΗ μετά τις εξετάσεις στις 12/9/2013

 

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

1.

Γκαγκαουδάκη

Σωσάννα

Εμμανουήλ

Κλεάνθη

 

   

Αρχειοθήκη  

open all | close all

   

Φωτογραφικό Υλικό  

   

Το σχολείο στο Facebook  

   
© Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου 2017

Φόρμα Εισόδου(Login)