Πειρ και Μανία  

 

   

Αναβάσεις  

   

Πολιτιστική διαδρομή  

   
   

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το διδακτικό έτος 2013-14

Η Διοικούσα Επιτροπή των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 3/10/2013,ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ζαννείου για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4186/2013 ΤΑ’ 193). Ειδικότερα: «9. Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν, για οποιονδήποτε λόγο, ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Π.Σ., προσλαμβάνονται αναπληρωτές που διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. 

Read more: Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας...

Επιτυχόντες Εισαγωγικών Σεπτεμβρίου στο ΠΠΓΗ

Οι παρακάτω μαθητές εισάγονται στη Β τάξη στο ΠΠΓΗ μετά τις εξετάσεις στις 12/9/2013

 

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

1.

Petrosyan

Michael

David

Anna

2.

Βρετουδάκης

Εμμανουήλ

Ιωάννης

Σύλβια

3.

Μανουσάκης

Μιχαήλ

Νικόλαος

Μαλαματένια

4.

Μαράκη

Κων/να

Γεώργιος

Αριστέα

5.

Μιχαήλ

Γεώργιος

Μιχαλάκης

Μαρία

6.

Σταυρακάκης

Παύλος

Νικόλαος

Αικατερίνη

Οι παρακάτω μαθητές εισάγονται στη Γ τάξη στο ΠΠΓΗ μετά τις εξετάσεις στις 12/9/2013

 

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

1.

Γκαγκαουδάκη

Σωσάννα

Εμμανουήλ

Κλεάνθη

 

Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων για κάλυψη κενών θέσεων μαθητών.

Η προθεσμία της κατάθεσης αιτήσεων για συμμετοχή στη δοκιμασία μέσω της οποίας θα καλυφθούν οι κενές θέσεις  μαθητών στην Β΄ και Γ΄ τάξη του Σχολείου μας παρατείνεται έως και την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013. Η δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 στο χώρο του Σχολείου, σύμφωνα με την διαδικασία που έχει ανακοινωθεί.

Προκήρυξη κενών θέσεων μαθητών.

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου προτίθεται να καλύψει τις κενές θέσεις μαθητών/τριών που έχουν προκύψει, καθώς και αυτές που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-2014 στη Β΄ και  Γ΄ τάξη.  Σύμφωνα με την απόφαση υπ΄ αρίθμ. 34520/Δ1/12-3-2013 με θέμα «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Π.Π.Σ. για το σχολικό έτος 2013-14» οι θέσεις θα καλυφθούν μετά από γραπτή δοκιμασία στα Κείμενα Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τα Φυσικά (Βιολογία- Γεωγραφία για τους υποψηφίους της Β΄ τάξης και Χημεία-Φυσική-Γεωγραφία για τους υποψηφίους της Γ΄ τάξης) που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9-9-2013 και ώρα 10.00 π.μ. στο χώρο του σχολείου. Η δοκιμασία θα είναι δίωρης διάρκειας, στην οποία θα εξεταστούν όλα τα μαθήματα. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν σε ύλη που έχουν διδαχθεί μέχρι και την τάξη που έχουν φοιτήσει και δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία.

            Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, (οδός Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, τηλ. 2810260663), από 2 έως 6 Σεπτεμβρίου 2013, τις εργάσιμες μέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου. Ειδικότερα καλούνται να φέρουν μαζί τους:

· αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του γονέα/κηδεμόνα

· βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή/τριας από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο

· βεβαίωση του Διευθυντή του Γυμνασίου προελεύσεως του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η φοίτηση του σ΄ αυτό

Με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. θα καταρτισθεί πίνακας αξιολόγησης, ο οποίος θα έχει ισχύ για το σχολικό έτος  2013-14.

ΕΠ.Ε.Σ.

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

   

Αρχειοθήκη  

open all | close all

   

Φωτογραφικό Υλικό  

   

Το σχολείο στο Facebook  

   
© Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου 2017

Φόρμα Εισόδου(Login)