Ενημέρωση για την οργάνωση των μαθημάτων κατά την καραντίνα

Details
Last Updated on Friday, 06 November 2020 20:20
Αγαπητοί γονείς, 
Σας ενημερώνουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο (7-8 Νοεμβρίου 2020) θα λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο τα εξής :
- το αναδιαμορφωμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων (πείτε στα παιδιά σας να το δουν προσεκτικά, γιατί προέκυψαν αρκετές αλλαγές)
- το νέο ωράριο μαθημάτων - διαλειμμάτων
- τους κωδικους webex των καθηγητών για τη σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (ζωντανό μάθημα με τηλεδιάσκεψη)
- τους κωδικούς classroom του κάθε μαθήματος για την ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (κατάθεση εργασιών)
- γενικές οδηγίες για τη χρήση των παραπάνω.
 
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4264/30-09-2020, άρθρο 3, παρ.1 : "Η απουσία μαθητή/τριας απο κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό...προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμο της φοίτησής του/της"