Πειρ και Μανία  

 

   

Αναβάσεις  

   

Πολιτιστική διαδρομή  

   
   

Κλήρωση για μια κενή θέση μαθήτριας Γ Γυμνασίου

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου προτίθεται, με βάση τις ανάγκες του, να καλύψει μία κενή θέση μαθήτριας, με δεύτερη ξένη γλώσσα τη Γερμανική, στη Γ΄ τάξη του σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η κενή θέση θα καλυφθεί μετά τη διενέργεια κλήρωσης σύμφωνα με την Υ.Α. 67563/Δ6 (ΦΕΚ 1638Β/13-5-19). Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του σχολείου την Τρίτη 26-11-2019 στις 12:00 μ.μ., παρουσία των γονέων και των κηδεμόνων των υποψηφίων μαθητριών.

            Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πειραματικό Γυμνάσιο, (οδός Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, τηλ. 2810260663), από 20 έως και 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 9.00 π.μ. - 12.00 μ.μ. Ειδικότερα, καλούνται να φέρουν μαζί τους:

·        αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του γονέα/κηδεμόνα,

·        ταυτότητα ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο της μαθήτριας,

·        βεβαίωση από το Γυμνάσιο προέλευσης της μαθήτριας, στην οποία να πιστοποιείται η φοίτησή της σε αυτό.

Με βάση τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα καταρτισθεί πίνακας με τη σειρά κλήρωσης, ο οποίος θα έχει ισχύ μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με την Υ.Α. 67563/Δ6 (ΦΕΚ 1638Β/13-5-19).

   

Αρχειοθήκη  

open all | close all

   

Φωτογραφικό Υλικό  

   

Το σχολείο στο Facebook  

   
© Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου 2017

Φόρμα Εισόδου(Login)