Πειρ και Μανία  

 

   

Αναβάσεις  

   

Πολιτιστική διαδρομή  

   
   

Δελτίο Τύπου

   Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου προτίθεται να καλύψει τις κενές θέσεις μαθητών/τριών που έχουν προκύψει καθώς και αυτές που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019 στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Σχολείου μας.

  Οι κενές και κενούμενες θέσεις στη Β΄ και Γ΄ τάξη θα καλυφθούν μετά τη διενέργεια κλήρωσης σύμφωνα με την Υ.Α. 30813/Δ6 (ΦΕΚ 810Β/7-3-18). Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του σχολείου τη Δευτέρα 10-9-2018 στις 9:00 π.μ., παρουσία των γονέων και των κηδεμόνων των υποψηφίων μαθητών/τριών.

 Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πειραματικό Γυμνάσιο, (οδός Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, τηλ. 2810260663), από 3 έως και 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες 9.00 π.μ. - 12.00 μ.μ.

Ειδικότερα, καλούνται να φέρουν μαζί τους:

• αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του γονέα/κηδεμόνα,

• ταυτότητα ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο του μαθητή/τριας,

• βεβαίωση από το Γυμνάσιο προέλευσης του/της μαθητή/τριας, στην οποία να πιστοποιείται η φοίτησή του/της σε αυτό.

Με βάση τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα καταρτισθούν από το ΕΠ.Ε.Σ. πίνακες με τη σειρά κλήρωσης, οι οποίοι θα έχουν ισχύ μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με την Υ.Α. 30813/Δ6 (ΦΕΚ 810Β/7-3-18).

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Γ.Η.

   

Αρχειοθήκη  

open all | close all

   

Φωτογραφικό Υλικό  

   

Το σχολείο στο Facebook  

   
© Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου 2017

Φόρμα Εισόδου(Login)