Πειρ και Μανία  

 

   

Αναβάσεις  

   

Πολιτιστική διαδρομή  

   
   

Αιτήσεις εγγραφών.

                                                ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                                                           ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


         Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ https://www.iep.edu.gr/pps/, στην οποία θα δηλώνουν ότι επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Οι απόφοιτοι του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α’ τάξη του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, εφόσον υποβληθεί σχετική ηλεκτρονική αίτηση από τους γονείς-κηδεμόνες αυτών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018.
         Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι γονείς των αποφοίτων Γυμνασίου που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στον Διευθυντή του Πειραματικού Γυμνασίου, ώστε ο τελευταίος να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία και να αποδώσει στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων. Κλήρωση θα διενεργηθεί για την συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων και μόνο.

Από τη Διεύθυνση

   

Αρχειοθήκη  

open all | close all

   

Φωτογραφικό Υλικό  

   

Το σχολείο στο Facebook  

   

Φόρμα Εισόδου(Login)