ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΠΓΗ

8.30 Προσέλευση στον χώρο του σχολείου

8.45 Αγιασμός

Μετά τον Αγιασμό οι μαθητές θα μπουν στις τάξεις, όπου οι υπεύθυνοι τμημάτων θα ενημερώσουν τα παιδιά για τη λειτουργία του σχολείου.

Όση ώρα θα είναι οι μαθητές στις τάξεις οι γονείς/κηδεμόνες  θα είναι στο Αμφιθέατρο και θα ενημερώνονται από τον Διευθυντή.

Μετά την ενημέρωση των μαθητών θα αρχίσει η διανομή των βιβλίων: πρώτα στους μαθητές της  Γ΄ τάξης, έπειτα στους μαθητές της Β΄ και τέλος στους μαθητές της Α΄ τάξης.