Πειρ και Μανία  

 

   

Αναβάσεις  

   

Πολιτιστική διαδρομή  

   
   

Εξετάσεις Εισαγωγης στη Β' και Γ' Γυμνασίου του ΠΠΓΗ

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου προτίθεται να καλύψει τις κενές θέσεις μαθητών/τριών που έχουν προκύψει καθώς και αυτές που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014-2015, στη Β΄ και  Γ΄ τάξη του Σχολείου μας. Οι θέσεις θα καλυφθούν μετά από γραπτή δοκιμασία στα Κείμενα Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τα Φυσικά (Βιολογία- Γεωγραφία για τους υποψηφίους της Β΄ τάξης και Χημεία-Φυσική-Γεωγραφία για τους υποψηφίους της Γ΄ τάξης) που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9-9-2014 και ώρα 10.00 π.μ. στο χώρο του σχολείου. Η δοκιμασία θα είναι δίωρης διάρκειας, στην οποία θα εξεταστούν όλα τα μαθήματα. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν σε ύλη που έχουν διδαχθεί μέχρι και την τάξη που έχουν φοιτήσει και δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία.

            Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, (οδός Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, τηλ. 2810260663), από 2 έως 8 Σεπτεμβρίου 2014, τις εργάσιμες μέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου. Ειδικότερα καλούνται να φέρουν μαζί τους:

·         αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του γονέα/κηδεμόνα,

·         ταυτότητα ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο του μαθητή/τριας,

·         βεβαίωση του Διευθυντή του Γυμνασίου προέλευσης του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η φοίτηση του σ΄ αυτό.

Με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. θα καταρτισθεί πίνακας αξιολόγησης, ο οποίος θα έχει ισχύ για το σχολικό έτος  2014-15.

   

Αρχειοθήκη  

open all | close all

   

Φωτογραφικό Υλικό  

   

Το σχολείο στο Facebook  

   

Φόρμα Εισόδου(Login)