Πειρ και Μανία  

 

   

Αναβάσεις  

   

Πολιτιστική διαδρομή  

   
   

Δικαιολογητικά εγγραφής στην ‘Α τάξη του ΠΠΓΗ.

Οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών της ‘Α τάξης Γυμνασίου του ΠΠΓΗ, παρακαλούνται να προσκομίσουν στο σχολείο βεβαίωση εγγραφής (όχι μετεγγραφής) από το σχολείο στο οποίο θα φοιτούσε κατά το σχολικό έτος 2014-2015 ο/η μαθητής/τρια.

Με βάση τη βεβαίωση εγγραφής το σχολείο θα ολοκληρώσει υπηρεσιακά τη μετεγγραφή του μαθητή.

Η βεβαίωση θα κατατίθεται στο σχολείο καθημερινά 09:00 – 12:00 και έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2014, επίσης ο γονέας θα συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικά – Γερμανικά), η οποία θα χορηγείται από το σχολείο.

 

Από τη διεύθυνση

   

Αρχειοθήκη  

open all | close all

   

Φωτογραφικό Υλικό  

   

Το σχολείο στο Facebook  

   

Φόρμα Εισόδου(Login)