Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων για κάλυψη κενών θέσεων μαθητών.

Η προθεσμία της κατάθεσης αιτήσεων για συμμετοχή στη δοκιμασία μέσω της οποίας θα καλυφθούν οι κενές θέσεις  μαθητών στην Β΄ και Γ΄ τάξη του Σχολείου μας παρατείνεται έως και την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013. Η δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 στο χώρο του Σχολείου, σύμφωνα με την διαδικασία που έχει ανακοινωθεί.